Úřad pro Mezinárodnĕ Právní Ochranu Dĕtí (UMPOD)

(The International Legal Protection of Children)

Address: Josefská 15, 602 00 Brno, Czech Republic

Tel.:  +420 542 210 366/ Fax:  +420 542 212 836

E-mail:  marketa.kosutova@umpod.cz

Contact Person:   Marketa Kosutova