Czech Republic

 

Central Authority Úřad pro Mezinárodnĕ Právní Ochranu Dĕtí (UMPOD)
(The International Legal Protection of Children)
Address: Josefská 15, 602 00 Brno, Czech Republic
Contact Person/s: Marketa Kosutova
Email:
Phone: +420 542 210 366
Fax: +420 542 212 836
Web: