brunei

 

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS)

(Ministry of Culture, Youth & Sports)

Address: Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Bagawan BA 1210

Negara, Brunei Darussalam

Tel.:  +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693 /

Fax:  +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170

E-mail:  info@kkbs.gov.bn

Contact Person:  Hajah Mordiah Haji Jackia, Head of Social Service Unit